ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΕΡΑΝΟΙ ΤΣΙΜΠΟΣ

Ενοικιάσεις Γερανών / Επισκευές Γερανών / Μεταφορές Ξηράς

Βασιλικό Ληλαντίων, Χαλκίδα

Τηλ.: 22210 53207, Fax: 22210 52938

Κιν.: 6944 533150 / 6947 611441

e-mail: info@geranoi-tsimpos.gr

Περίοδος Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος

Χάρτης