ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΓΕΡΑΝΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΞΗΡΑΣ -ΧΑΛΚΙΔΑ, ΟΙΝΟΦΥΤΑ- ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΙ ΤΣΙΜΠΟΣ

• Γερανοί / Κλαρκ

• Τηλεσκοπικοί παπαγάλοι

• Γερανοί ενοικιάσεις

• Μεταφορές ξηράς

• Καλάθια εργασίας

• Ανυψώσεις

• Μοντάζ / τοποθετήσεις μηχανημάτων

• Μοντάζ σιδηροκατασκευών

• Ενοικίαση και επισκευή γερανών

• Ειδικές μεταφορές

• Μεταφορές σκαφών αναψυχής / σιλό / ειδικών μηχανημάτων / αγαλμάτων / εξοπλισμών εργοστασίων

Χάρτης